Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri

Şirket Birleşme ve Satın Alma Hizmetleri

Şirket birleşmeleri ve satın almalar, hızla değişen günümüz dünyasında rekabette öne geçmek isteyen şirketlerin çokça yaptığı uygulamalardır. Birleşme ve satın almaların sayısının son birkaç yıldır Türkiye’de ve dünyada bir hayli arttığı gözlemlenmektedir. Söz konusu artış, kurumsal şirketlerin birleşme ve satın alma konularında danışmanlık hizmetleri arayışına girmeleri sonucunu doğurmuştur.

Uzman danışmanlarımızla beraber takım olarak çalışarak, mükelleflerimizin satın almak veya birleşmek istediği şirketlere ilişkin daha kolay ve sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına yardımcı olmaktayız.

Bu Doğrultuda Hem Alıcı Tarafa Hem de Satıcı Tarafa Sunduğumuz Hizmetler Aşağıdaki Gibidir

  • Yatırım yapılacak sektöre ilişkin yol haritasının çıkarılması, coğrafyanın ve işlem büyüklüğünün belirlenmesi gibi stratejik analizlerin yapılarak satın alma yönteminin belirlenmesi,
  • Gerektiğinde birleşme/satın alma’ya konu şirketin mali tablolarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (IFRS) göre hazırlanan mali tablolara dönüştürülmesi,
  • Satın alma veya birleşme öncesi vergi planlamasının yapılması,
  • Durum tespit çalışmalarının (due-diligence) yapılarak vergi riskinin değerlendirilmesi,
  • Satın alma ve elden çıkarma işlemleri kapsamında vergi durumunun değerlendirilmesi,
  • Yatırımcının hesap planı ile alınan şirketin hesap planının uyumlu hale getirilmesi,
  • Birleşme ve satın alma işlemleri sonrasında muhasebe, mali işler ve raporlama destek hizmetleri…