Şirket Tür Değişikliği

Şirket Tür Değişikliği

Tür değişikliği, bir işletmenin bir hukuki şekilden diğer bir hukuki şekle çevrilmesi yani hukuki ve ekonomik devamlılığını sürdürmek suretiyle başka bir ticaret şirketi olarak, ortaklık tipine uygun statü ve unvanla ortaya çıkmasıdır.

Günümüzde şirketler, tür değişikliği işlemlerine daha çok yeni türe ilişkin şirketlere sağlanan teşvik ve vergisel avantajlardan yararlanmak, sermaye sorumluluk ve örgüt yapısını değiştirmek, finansman olanaklarını artırmak ve çeşitlendirmek amaçlarıyla başvurmuş, bu ve benzeri amaçlarla yapılan tür değişiklikleri de şirketlerin sermaye birikimi ve kârlılık oranlarının artmasına katkıda bulunmuştur.

Şirket Tür Değişikliği Hizmetlerimiz Temel Olarak Aşağıdaki Hizmetlerden Oluşmaktadır

  • MERSİS’ten şirket tür değişikliğine ilişkin talep numarası alınması ve bölge temsilciliğine başvurulması,
  • Şirket tür değişikliğine ilişkin İstanbul Ticaret Odası’na verilmek üzere dilekçenin hazırlanması,
  • Şirketin yabancı ortağı olması durumunda kuruluş bildirim formunun düzenlenmesi,
  • Şirket tür değişikliğine ilişkin kurumun istediği formatta raporun hazırlanması ve ilgili kuruma iletilmesi,
  • Tür değiştiren şirkete kayıtlı mal ve hakların listesini içeren 1 no’lu beyanın hazırlanmasına yardımcı olunması,
  • Şirketin müdür veya müdürleri tarafından hazırlanacak tür değiştirme planının düzenlenmesine yardımcı olunması,
  • Şirket tür değişikliği işlem süreçlerinin takip edilmesi ve bu doğrultuda şirketin bilgilendirilmesi…