Muhasebe ve Mali Müşavirlik
 • Home
 • /
 • Muhasebe ve Mali Müşavirlik

Muhasebe ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Hızla değişen dünyada, mükelleflerimize muhasebe ve mali müşavirlik fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım ediyoruz.

Günümüz iş dünyasında şirketler, küresel mali kriz ve belirsizliklerin büyük etkiler yarattığı faaliyet alanlarında, iş hayatının artan rekabet ortamı ve sürekli değişen yasal mevzuat nedeniyle kendi mali işler süreçlerini daha verimli ve doğru bir şekilde yönetmek zorunda kalmaktadır. Bu doğrultuda şirketler, kritik öneme sahip olan mali işler süreçlerini (muhasebe, vergi, finansal raporlama, bordro vb.) muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri sunan uzman ve profesyonel firmalara teslim ederek, iş geliştirme fırsatlarını tespit edebilmekte, şirketi rakiplerinden ayıran stratejiler geliştirip büyüme ve karlılık gibi hedeflerine daha kolay ulaşabilmektedir.

ANALİZ MALİ MÜŞAVİRLİK olarak bizler de hızla değişen dünyada, mükelleflerimize vergi ve muhasebe fonksiyonlarını geleceğe hazırlamaları için yardım etmekteyiz. Bütünsel yaklaşımımız teknoloji destekli muhasebe ve vergi süreçlerinin tasarlanması ve uygulanması dahil tüm aşamaları kapsamaktadır. Vergi ve muhasebe stratejilerinizin ticari hedeflerinizle uyumlu hale gelmesiyle, vergi fonksiyonu tüm şirkete değer katan, stratejik bir varlık haline gelmesini sağlamaktayız.

Uzman Kadromuz ve Yöneticilerimizle, Mükelleflerimizin Operasyonel ve Finansal Hedeflerine Ulaşmasını Sağlamak Amacıyla Aşağıdaki Hizmetleri Sunuyoruz

 • Muhasebe kayıtlarının VUK hükümlerine veya talebe göre uluslararası raporlama standartlarına (IFRS) uygun şekilde tutulması,
 • KDV, Muhtasar, Geçici Vergi, Kurumlar Vergisi beyannamelerinin ve BA-BS bildiriminin düzenlenmesi ve imzalanması,
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile ilgili belge, bordro, puantaj ve e-bildirgelerin düzenlenmesi,
 • Şirketin mali tablolarının düzenlenmesi,
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Genel Kurul, Risk Yönetimi ve mali konularda danışmanlık verilmesi,
 • Aylık istenilen dilde uluslararası raporlama yapılması,
 • Gerektiği hallerde şirketin muhasebe sisteminin kurulmasının sağlanması,
 • Telefon, Skype, Whatsapp grupları vasıtasıyla muhasebe, vergi ve ilgili diğer konularda 6/24 danışmanlık verilmesi,
 • Talep edildiğinde ve gerektiğinde belgelerin, yazılı görüşlerin ve kanun metinlerinin istenen dillere tercümesi,
 • Gerektiğinde personel desteği sağlanması ve yerinde hizmet verilmesi,
 • İstenen lokasyonlarda toplantılar organize edilmesi,
 • Talep üzerine mükelleflerimizin ofisinde belirli veya genel konularda denetimlerin yapılması, sonuçlarının raporlanması.